Home

hartslagnu logo

HartslagNu is het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele hulpverlening ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten.

Een bij HartslagNu aangemelde AED kan door een burgerhulpverlener worden opgehaald en ingezet bij een mogelijke circulatiestilstand.

In de meeste gevallen van een circulatiestilstand is het normale hartritme ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt.

 Twee zaken zijn van levensbelang:

 • Een schok toedienen met een AED. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans.
 • Reanimatie. Het geven van borstcompressies en mond-op-mond beademing zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden wordt.

Een ambulance heeft gemiddeld zo'n 12 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 - 10%. De reanimatie moet daarom zo snel mogelijk gestart worden. Elke seconde telt. Reanimatie en het toedienen van een schok met de AED binnen 6 minuten zijn dus van levensbelang.

Burgerhulpverleners
Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd. Ook wordt een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms, de HartslagNu app of via de telefoon.

HartslagNu is een SMS-alarmeringssysteem op basis van het opgegeven adres (of adressen) van burgerhulpverleners. Deze vrijwilligers hebben zich laten registreren en zijn gecertificeerd om een reanimatie te kunnen uitvoeren en een AED te bedienen. De adressen van aangemelde AED’s staan in de HartslagNu app vermeld. Met de app worden burgerhulpverleners gealarmeerd die daadwerkelijk in de buurt van het slachtoffer zijn. De app gebruikt hiervoor de locatievoorzieningen van de smartphone van de burgerhulpverleners. Bij een oproep wordt een SMS en een pushbericht (app) verzonden. Dit vergroot de kans dat direct gehoor gegeven kan worden aan de oproep. Naast de alarmering via de app blijft alarmering via een SMS bestaan. Als je de app uitzet (niet verwijderen) word je ook niet gealarmeerd via een SMS op basis van het opgegeven adres (of adressen).

De Meldkamer Ambulancezorg stuurt de adresgegevens van een slachtoffer naar HartslagNu. HartslagNu zoekt alle geregistreerde hulpverleners binnen een straal van 750 m en stuurt deze personen een SMS of push bericht met een oproep om direct naar het slachtoffer te gaan. In de oproep staat het adres waar ze naar toe moeten, de datum en de tijd. Ook mensen die niet thuis zijn ontvangen deze SMS. 
Is er geen AED beschikbaar dan ontvangen de vrijwilligers allemaal dezelfde boodschap.
Is er een AED beschikbaar dan wordt er een onderscheid gemaakt, gebaseerd op afstand, tussen deelnemers die direct naar het slachtoffer worden gestuurd en deelnemers die eerst een AED moeten gaan halen en dan naar het slachtoffer worden gestuurd. Alle burgerhulpverleners krijgen in het bericht de vraag of zij wel of niet kunnen gaan. Als er voldoende mensen op 'ja' hebben gedrukt stuurt het systeem de overigen het bericht dat zij niet meer hoeven te gaan.

Belangrijk: De app is te vinden in de Apple store en de Google Play Store onder de naam 'HartslagNu'. Voor een goede werking van de app moet je ingelogd blijven en de locatievoorziening van je smartphone altijd aanzetten. Het batterijverbruik is minimaal. Voor meer informatie over HartslagNu lees verder op de site van HartslagNu.

Na de oproep is het belangrijk dat je altijd het evaluatieformulier invult dat je van HartslagNu gekregen hebt. Geef daarbij altijd aan als de AED die je gebracht hebt ingezet is geweest. Noteer de adresgegevens van de AED zodat een arts die contact zoekt met HartslagNu de gegevens van de AED kan uitlezen.

Politie en brandweer
Omdat een aanrijtijd van 6 minuten door de ambulance meestal niet wordt gehaald worden bij een reanimatie ook vaak een politieauto die in de buurt is en het Brandweer Reanimatie Team (BRT) gealarmeerd. Zij hebben een mobiele AED tot hun beschikking en kunnen net als de burgerhulpverleners vaak heel snel ter plaatsen zijn. Voor meer informatie over de achtergrond en werking van HartslagNu zie www.hartslagnu.nl.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij veelgestelde vragen

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand. Met een AED kan een elektrische schok worden toegediend met als doel het hart weer regelmatig te laten kloppen.
De AED leidt je op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van je overnemen.

Je herkent een AED aan het volgende beeldmerk:

Hoe werkt een AED
Een AED is makkelijk te bedienen. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. Je plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. Hoe dit moet staat altijd met duidelijke afbeeldingen op de verpakking van de elektroden. De AED registreert of er hartactiviteit bij het slachtoffer aanwezig is en of er een schok moet komen. Afhankelijk van of de AED automatisch of half automatisch is, zal de schok automatisch of door het indrukken van een knop gegeven moeten worden (halfautomatisch). Daarna zal de AED meestal opdragen om door te gaan met reanimeren.

De Zoll AED plus met reanimatieondersteuning en speciale elektroden wordt door een aantal hartveilige wijken in Eindhoven gebruikt

Waarom is een AED binnen een 6-minutenzone noodzakelijk?
Door vroegtijdig (binnen zes minuten) het hart te defibrilleren vergroot je de kans op overleven met 70%. Iedere minuut dat er gewacht wordt met defibrillatie neemt de overlevingskans met 10% af en wordt het hart minder gevoelig voor het defibrilleren. De ambulance komt meestal niet binnen 6 minuten ter plaatse dus is het van levensbelang dat een automatische defibrillator in de buurt is. 

Waarop letten bij keuze AED?

 • Informeer bij andere initiatieven die al ervaring hebben met het trainen, inzetten en onderhouden van hun AED's. 
 • Ga na hoe lang de AED al op de markt is, wellicht zal een AED die al meer dan 10 jaar geproduceerd wordt aantrekkelijk geprijsd zijn maar binnenkort opgevolgd worden door een verbeterd type en zal de manier van communiceren en updaten van de AED steeds moeilijker gaan.  
 • Het is sterk aan te bevelen is om een AED te kiezen die zelftesten uitvoert op de kwaliteit/aanwezigheid van elektroden, kwaliteit condensator en kwaliteit accu. In geval van problemen wordt er een akoestisch en optisch signaal afgegeven.
 • Kies een AED met een detectiedrempel van maximaal 100 microvolt. Dit is de richtlijn van de NRR en is om ook fijnmazig ventrikelfibrilleren direct te defibrilleren.
 • Kies een AED waar ook AED-trainers van te koop zijn. In geval dat je de reanimatie- en AED-bedienersopleidingen uitbesteedt aan een opleidingsinstituut, overtuig jezelf van het feit dat het over dezelfde of een soortgelijk trainingstoestel beschikt. Onze ervaring is dat dit door hulpverleners in de praktijk als een grote meerwaarde wordt ervaren.
 • Indien de AED buiten geplaatst wordt, schaf dan een AED met hoge IP waarde (min. 55) voor stof- en/of waterdichtheid aan.
 • Een AED met reanimatieondersteuning geeft realtime feedback en kan een onzekere burgerhulpverlener helpen kwalitatief beter te reanimeren. Het kan er echter ook voor zorgen dat mensen onzeker worden.


Een degelijke AED is waterdicht en schokbestendig, de persoonlijke beschermingsmiddelen en schaar dienen er verplicht bij te zitten

Wat zit er bij een AED?
- Elektroden die al zijn aangesloten op de AED.
- Safeset met handschoenen, beademingsmasker, scheermesje (borsthaar), handdoekje (vocht) en schaar (kleding).
Hesje HartslagNu voor herkenbaarheid voor hulpdiensten.

Op de (hoes van) AED vind je altijd het adres van de AED-kast zodat na een inzet duidelijk is waar de AED naar teruggebracht moet worden. Via het telefoonnummer van de eigenaar/beheerder of HartslagNu kun je de inzet bij de eigenaar/ beheerder melden. 

Aanmelden van AED's bij HartslagNu

Om AED's aan te melden bij HartslagNu zal je hier eerst een account moeten aanmaken. Zorg ervoor dat je als wijk ZELF alle AED's die beschikbaar zijn in je wijk aanmeld bij HartslagNu. Wanneer je dit overlaat aan de eigenaar heb je als initiatiefnemer geen inzicht of de AED daadwerkelijk is aangemeld. Ook zal je nooit een bericht krijgen wanneer deze wordt ingezet bij een oproep en kun je nooit actie ondernemen denk bijvoorbeeld aan nazorg of uitlezen van de AED. Ook de staat van onderhoud zal niet bij jullie bekend zijn en als de AED niet 24/7 beschikbaar is hoop je maar dat de tijden dat hij is aangemeld, ook tijdens bedrijfsvakanties e.d., goed worden ingevuld. 
Bied eigenaren van AED's in je wijk aan om AED's die niet van jullie zijn zelf aan te melden bij HartslagNu. Doe dit met een e-mailadres wat niet van iemand privé is maar wat je speciaal voor dit doel hebt aangemaakt en makkelijk kan overdragen of kan delen met meerdere beheerders. 
EHV kan je hierbij ondersteunen en heeft standaard overeenkomsten die je kunt gebruiken wanneer je een AED van de eigenaar, instelling of bedrijf mag aanmelden.    

Beheer AED's
Of je zelf de AED's gaat beheren of dit wilt uitbesteden is afhankelijk van het budget je daar voor over hebt. Onderhoudscontracten zijn vaak duur waardoor, bij een groot aantal AED's in je wijk, de kosten behoorlijk op kunnen lopen. Omdat de AED's onderhoudsvrij zijn, zelftests doen en het vervangen van de elektroden en/of batterijen de enige handeling is, raden wij aan goed te kijken of je dat wel wilt uitbesteden. Daarnaast zijn sommige onderhoudscontracten zo dat ze alleen accu's (batterijen) en pads (elektroden) opsturen zodra de data verlopen zijn. Zodra deze data bijna verlopen, wordt dat ook aangegeven door HartslagNu. Daarbij komt dat bij een onderhoudscontact de AED toch gecontroleerd worden om een storing op te merken. Jaarlijkse controle hierop is veel te weinig. Tevens vergroot het eigen beheer de betrokkenheid bij je 6-minutenzone. Onder downloads is te vinden wat er voor het onderhoud van een AED moet gebeuren. Dit is dus vrij eenvoudig zelf te doen.

De nieuwe regeneratie AED's is ook steeds meer connected via Wifi of 3G. Het beheren van de AED's wordt hierdoor voor de eigenaar/ beheerder steeds eenvoudiger. 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij veelgestelde vragen

Samenwerking is de basis van een 6-minutenzone. Alle schakels zijn belangrijk en iedereen die daar deel van uitmaakt zal moeten weten wat van hem of haar verwacht wordt. EHV wil die samenwerking bevorderen door reanimatietrainers en burgerhulpverleners informatie te bieden over wat van ze verwacht wordt en hoe ze zo goed mogelijk op de situatie bij een reanimatie zijn voorbereid.

De samenwerking tussen burgerhulpverleners en de samenwerking met hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) gaat in de meeste gevallen goed. Soms ontstaat er echter verwarring over de aanwezigheid van burgerhulpverleners. Meestal wordt dit veroorzaakt door de 'herkenbaarheid' van de hulpverlener. We adviseren burgerhulpverleners dan ook een HartslagNu- of geel hesje aan te doen.

Samenwerkende schakels in de reanimatiehulpverlening 

Bij een reanimatie worden verschillende schakels gealarmeerd. Samen met de andere schakels vorm je een hulpketen die gericht is op het overleven en het herstel van het slachtoffer. Burgerhulpverleners vormen, na degene die 112 belt en eventuele omstanders, de derde schakel. Naast alle andere burgerhulpverleners zou je bij een reanimatiehulpverlening de volgende schakels tegen kunnen komen:

 • Omstander/naaste (signaleert onwelwording en belt 112)
 • Meldkamer (112) (neemt melding aan en stuurt de juiste hulpverleners op weg)
 • Omstander/naaste (krijgt reanimatie-instructies van de meldkamercentralist)
 • Burgerhulpverlener (opstarten of overnemen van de reanimatie, begeleiden naasten)
 • Brandweer (opstarten of overnemen van de reanimatie, afhijsen van hoogte)
 • Politie (opstarten of overnemen van de reanimatie, afzetten werkgebied)
 • Ambulanceteam 1 (maakt ademweg vrij en gaat beademen met masker/ballon)
 • Ambulanceteam 2 (maakt toegang tot bloedbaan en dient medicatie toe)
 • Huisarts (kan meedoen in de hulpverlening en eventueel de dood vaststellen)
 • Mobiel Medisch Team (wordt gealarmeerd bij moeilijk te beademen slachtoffers)

 Stichting Eindhoven Hartveilig heeft zich het doel gesteld Eindhoven op wijkniveau hartveilig te maken. We willen daarom de reanimatieketen optimaliseren en daarmee de overlevingskansen van personen met een plotse hartstilstand vergroten d.m.v. snelle reanimatie en defibrillatie. Dat doen we door het geven van voorlichting over reanimeren en defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED).

Daarnaast ondersteunen we werkgroepen in wijken door middel van een "Plan van Aanpak". In dit plan van aanpak wordt besproken hoe je samen je initiatief bekend kunt maken in je wijk, hoe je reanimatieopleidingen kunt organiseren, waar je start met AED's ophangen, hoe je het onderhoud van AED's kunt regelen en hoe je de nazorg van de burgerhulpverleners opzet. Tevens geven we technisch advies en ondersteuning m.b.t. AED's en AED-kasten. Kortom we helpen bij het opstarten en continueren van een 6-minutenzone.

Wijken houden hierbij zelf de regie en worden geacht zelf het opzetten van de 6-minutenzone te initiëren en organiseren. 

Naast het leveren van documentatie geven we wijken ook advies op maat en voorzien we ze van middelen voor de AED-kasten, zoals HartslagNu-hesjes, kastverzegelingen en stickers op de kasten. Daarnaast hebben we promotiematerialen die we aan wijken uitlenen bij voorlichtingsactiviteiten.

Naast contact met de wijken hebben we contact met andere organisaties waaronder de gemeente Eindhoven, professionele hulpdiensten, HartslagNu en de Hartstichting. We streven ernaar om een zo soepel mogelijke samenwerking tussen de burgerhulpverleners, de wijken en de professionele instanties.

Stichting Eindhoven Hartveilig streeft er naar om 100% van de financiële middelen aan te wenden aan haar roeping: het hartveilig maken van Eindhoven. Er zijn dus geen (overhead)kosten of commerciële belangen en de bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning. EHV is momenteel nog maar minimaal in staat om aan fondsenwerving te doen.

Missie

De missie laat zich in een kernboodschap samenvatten:

'Vergroten van de slagingskans van de reanimatie door van heel Eindhoven een 6-Minutenzone te maken en het waarborgen van de kwaliteit van de burgerhulpverlening'


Toekomstvisie

Nadat een wijk zich hartveilig mag noemen is de continuering van groot belang. De burgerhulpverlener moet zelfbewust kunnen handelen doordat de kwaliteit van de jaarlijkse herhalingstrainingen wordt gewaarborgd. Dit kan door hoge kwaliteit van 6-minutenzone scenariotrainingen en professionele nazorg na een reanimatie te bieden. Hierdoor kunnen burgerhulpverleners zelfredzaam zijn en adequaat reageren.

De Visie laat zich in een kernboodschap samenvatten:

'Efficiënt & noodzakelijke ketenpartner bij het realiseren van een hartveilig Eindhoven'

  De samenwerking tussen burgerhulpverleners en professionals (brandweer, politie, ambulance) gaat in de meeste gevallen goed. Kom je bij het slachtoffer binnen meld je dan altijd door hard te zeggen dat je BURGERHULPVERLENER bent. De centralist van de meldkamer weet dan ook dat de burgerhulp is gearriveerd en voor de aanwezige is het duidelijk wat jij komt doen.
Wanneer je bij aankomst al één ambulance of politievoertuig ziet staan, keer dan niet direct om maar stel je aan de hulpdiensten voor als burgerhulpverlener en vraag of je ergens mee kunt helpen. Mocht blijken dat jouw hulp niet nodig is, dan kun je voorstellen om nog ongeveer vijf minuten buiten te wachten om andere burgerhulpverleners weer terug te sturen.

Ben herkenbaar als burgerhulpverlener
Als de hulpdiensten aankomen op het adres van het slachtoffer is het voor hen vaak niet duidelijk wie er nu familie, een nieuwsgierige voorbijganger of een burgerhulpverlener is. Wij adviseren bij iedere AED die is aangemeld bij HartslagNu minimaal 1 HartslagNu-hesje te voegen. Degene die dan als 4e (zie 10 geboden bij HartslagNu-oproep) bij de reanimatie aankomt, kan dit vestje aandoen en buiten de hulpdiensten en de overige burgerhulpverleners opvangen. Heb je als burgerhulpverlener geen HartslagNu-hesje dan kun je een geel hesje aantrekken. Voor de bij HartslagNu aangemelde AED's in Eindhoven hebben wij gratis HartslagNu-hesjes beschikbaar.

Overdracht aan de ambulance

Je kunt bij de familie of kennissen proberen om gegevens over het slachtoffer uit te vragen. Relevante gegevens die je aan het ambulanceteam kunt overdragen zijn:

 • Wie ben jij?
 • Wie en is het slachtoffer? 
 • Wat heb je al geconstateerd en gedaan?
 • Hoeveel analyses/schokken heeft de AED gedaan?
 • Hoe laat was het laatste contact met het slachtoffer?

Houdt bij het verstrekken van informatie rekening met de privacy. Ga respectvol om met de dingen die je ter plekke hoort en ziet. Mocht je wat gegevens hebben opgeschreven, vernietig die dan direct na de hulpverlening.

Aannames doet een mens regelmatig maar het is niet verstandig om er blindelings van uit te gaan. Het helpt om met elkaar te overleggen op grond van feiten. Spreek jouw gedachten uit en kijk of iedereen het zelfde beeld van de situatie heeft. 

 

Eindhoven Hartveilig helpt wijken
bij het opzetten van 6-minutenzones