Home

Op deze pagina vind je een aantal bestanden die EHV heeft gemaakt en die door wijken gebruikt kunnen worden bij het opzetten van een 6-minutenzone en het informeren van vrijwilligers en buurtbewoners. De bestanden kunnen vrij gebruikt worden mits gebruik wordt gemaakt van bronvermelding.

Door op de wijknaam of het kaartje te klikken, worden de contactgegevens van de betreffende 6-minutenzone zichtbaar. Rood is hartveilig en roze is gestart met het opzetten van een 6-minutenzone. Een groene AED is een AED die 24/7 beschikbaar is, een oranje AED is niet altijd beschikbaar.

Staan de contactgegevens van je wijk nog niet in de kaart?
Geef ze dan aan ons door via dit wijkinformatie contactformulier. Met dit formulier kun je ook wijzigingen aan ons doorgeven.

Hartveilige wijk
Bij een hartveilige wijk of gemeente gaan bewoners zelf aan de slag. Ze organiseren reanimatie- en herhalingscursussen in de wijk, informeren buurtgenoten, zorgen voor AED's en AED-kasten en onderhouden die na een inzet. Ze informeren over het functioneren van een 6-minutenzone.

Wat betekent ‘hartveilig’?
Een hartveilige zone is een wijk of stad die in zijn geheel als een 6-minutenzone gezien mag worden. Hij bestaat uit een aaneenschakeling van 6-minutenzones (gebouwen, straten of buurten) en is meestal wijk-overschrijdend. Een wijk kan nooit in een keer hartveilig zijn en doet dat meestal in verschillende fases. Hierbij worden er mensen opgeleid die zich aanmelden bij HartslagNu en worden er AED's en AED-kasten aangeschaft.

Wat is een 6-minutenzone?
Een 6-minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat burgerhulpverleners binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een circulatiestilstand (hartstilstand):
112 bellen -> starten met reanimeren -> AED inzetten.

Hiermee wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot. Hulpdiensten kunnen vaak door het drukke stadsverkeer niet binnen 6 minuten aanwezig zijn. Na 6 minuten treed er, als er niet gereanimeerd wordt, onherstelbare hersenschade op en is het hart minder gevoelig voor een stroomstoot. Daarom is snel inzetten van reanimatie en een AED is erg belangrijk!

Wat is er nodig voor een 6-minutenzone?
Voor een goed werkende 6-minutenzone zijn nodig:
-        Voldoende burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij HartslagNu.
-        Voldoende AED's verdeeld over het gebied (ong. 4 per km2) die 24/7 beschikbaar zijn en aangemeld zijn bij HartslagNu.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij veelgestelde vragen

 

Afronden van de hulpverlening 
Bij een reanimatie gaat alles heel snel. Het enige wat telt, is zo snel mogelijk hulp bieden in de hoop dat het slachtoffer het overleeft. Helaas loopt het niet altijd goed af. Als je hulp hebt geboden is het belangrijk dat je jezelf realiseert dat het nooit jouw schuld is dat het slachtoffer is overleden. Zonder jouw hulp had het slachtoffer het sowieso niet gered. Na een reanimatie waarbij vrijwilligers betrokken zijn, is het belangrijk dat er nazorg voor de burgerhulpverleners geregeld is als de burgerhulpverlener daar behoefte aan heeft. 

Een reanimatie is een heftige ervaring. Na één tot drie kwartier keer je weer terug naar de situatie zoals die was voordat de noodoproep kwam. Wanneer je weer tot rust komt, is er ook ruimte voor je gedachten en gevoelens over de dingen die je hebt meegemaakt. 

Omdat reanimeren over leven en dood gaat kunnen er naast positieve gedachten ook zorgelijke gedachten bij je opkomen. Het advies is om jouw gedachten en gevoelens te erkennen. Praat zo nodig/mogelijk met de andere aanwezige burgerhulpverleners en vraag om professionele nazorg als het nodig is.

Na het meemaken van een heftige gebeurtenis is het normaal om de volgende reacties te hebben: schuldgevoel omdat je meer had willen doen, twijfel of je het wel goed hebt gedaan, drukte in je hoofd, in gedachten steeds terug zijn bij de hulpverlening, spanningsklachten zoals hoofdpijn of maagpijn en angst of onzekerheid voor de volgende noodoproep.

Jezelf voorbereiden op een oproep

Veel vragen die het nazorgteam behandelt, houden verband met onwetendheid. De burgerhulpverleners die voor de eerste keer opgeroepen worden, beseffen niet waar ze in terecht gaan komen. Een goede training geeft een realistisch beeld van een echte reanimatiehulpverlening waardoor een echte reanimatie makkelijker wordt. Na die training weten burgerhulpverleners waar ze bij een echte reanimatiehulpverlening rekening mee moeten houden en welke bijdrage ze kunnen leveren. Ze zeggen zich meer zelfredzaam en zelfbewust te voelen. Maar de ene reanimatie is de andere niet...


Uitgangspunt voor psychische nazorg
De nazorg richt zich op de burgerhulpverleners die bij de reanimatie aanwezig waren. Dit zullen meestal de vrijwilligers uit de wijk zijn maar soms zijn er ook andere burgerhulpverleners of passanten aanwezig geweest bij de reanimatie.

Inwinnen informatie op de locatie
Dit gebeurt bij voorkeur door een aanwezig werkgroeplid of de burgerhulpverlener die (als vierde) op de inzetlocatie aanwezig is en ter herkenning het HartslagNu hesje draagt. Hij/zij legt vast:

  • Datum van de reanimatie.
  • Adres van de reanimatie.
  • Wie waren er aanwezig, wie hebben gereanimeerd, wie hebben de AED gebracht etc.
  • Is de AED ingezet en heeft hij geschokt.
  • Was de reanimatie succesvol.

Eerste opvang op de locatie
Na een inzet vangen de (burger)hulpverleners elkaar buiten op en gaan eventueel samen iets drinken om na te praten.

Informeren van alle opgeroepen burgerhulpverleners
Binnen 24 uur na een inzet wordt een e-mail gezonden naar alle burgerhulpverleners. In deze mail wordt aangegeven dat er een HartslagNu oproep is uitgegaan en wordt gevraagd om aan te geven of men heeft gereageerd en of er behoefte is aan een evaluatie en nazorg. Tegelijk krijgen ook de leden van de werkgroep nazorg een bericht.

Evalueren met burgerhulpverleners
Binnen 24 tot 48 uur worden de burgerhulpverleners, die dit hebben aangegeven, uitgenodigd voor een gesprek met de werkgroep nazorg. Deze werkgroep is door de wijk zelf opgezet. Mocht dit (nog) niet het geval zijn dan kan EHV hierbij ondersteunen. Bij de evaluatie is altijd iemand van de werkgroep aanwezig. Na deze evaluatie kunnen vrijwilligers aangeven of zij nog behoeften hebben aan verdere nazorg.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij veelgestelde vragen.

Stichting Eindhoven Hartveilig is ontstaan uit een burgerinitiatief gevormd uit commissieleden uit verschillende wijken en bestaat momenteel uit de onderstaande (bestuurs)leden.

Henny Pietersma
Voorzitter/secretaris
Woont in Heesterakker
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Tijdens het oprichten van een 6-minutenzone in Heesterakker liep ik tegen een aantal punten aan. Hierdoor ontstond al snel het plan om ons met een aantal zeer gemotiveerde, enthousiaste en gepassioneerde Eindhovenaren te verenigen in Eindhoven Hartveilig. Door onze uiteenlopende kwaliteiten en onze gezamenlijke bereidheid om dit tot een goed resultaat te laten leiden, hopen we dat Eindhoven op niet al te lange termijn hartveilig is"


Bas Wiebinga
Webmaster en databeheer
Woont in Achtse Barrier
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"In 2012 hebben we in de Achtse Barrier bij het opzetten van onze 6-minutenzone dankbaar gebruik kunnen maken van de reeds opgedane kennis en ervaring bij onze buren in Acht. Daarna merk je ook dat contacten met de omringende buurten erg belangrijk zijn. Vrijwilligers uit de omringende buurten worden opgeroepen om te reanimeren in je eigen buurt en omgekeerd. Ik hoop dat we met Eindhoven Hartveilig alle kennis en informatie met elkaar kunnen delen en nog meer vrijwilligers enthousiast kunnen maken om in de overige wijken van Eindhoven een 6-minutenzone te realiseren"


Guido Wilmes
Algemeen bestuurslid
Woont in Acht
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Mijn motivatie om in 2011 in Acht te starten met een 6-minutenzone was dat er in Eindhoven nog niets was geregeld en ook bij de gemeente alle deuren dicht gingen bij de afkorting AED. Na een reanimatie van mijn zwager van 33 die zonder AED te lang op een ambulance moest wachten, was de het voor mij duidelijk... Zowel mijn moeder als schoonvader hebben wel een 2e kans gekregen na een hartstilstand omdat zij wel gedefibrilleerd konden worden. Omdat het overal kan gebeuren en mijn dierbaren niet alleen in het hartveilige Acht wonen wil ik de kennis die ik heb opgedaan graag delen met heel Eindhoven"


Tom Hoksbergen
Woont in Vaartbroek/ Dommelbeemd
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Een collega komt binnen, en vraagt aan mij, "kun jij reanimeren?" "Nee, hoezo?" was mijn antwoord. "Er ligt iemand voor de deur dood te gaan"... Op dat moment wist ik het, ik wil leren reanimeren! Op de reanimatiecursusavond raakte ik gemotiveerd om de wijk waar ik woon hartveilig te maken. Dankzij de samenwerking met andere initiatiefnemers ging alles sneller en gemakkelijker dan wanneer ik alles zelf uit zou hebben moeten vinden. Mijn ervaring en kennis wil ik delen. Door verbinding, door bundeling staan bewoners sterker, daarom zit ik in de werkgroep Eindhoven Hart Veilig"


  Bastien van der Hoeff
Vice-voorzitter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Omdat iedereen overal een hartstilstand kan krijgen, stopt het niet met het opzetten van een 6-minutenzone in je eigen wijk: idealiter hebben alle wijken in Eindhoven een 6-minutenzone. De afgelopen jaren hebben we het een en ander geleerd bij het realiseren van de 6-minutenzone in onze eigen wijk. De opgedane ervaring en kennis wil ik graag delen en andere wijken helpen bij het opzetten van een eigen 6-minutenzone"


Aletta Koppelmans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Ik heb samen met Henny Pietersma gewerkt aan een hartveilig Heesterakker.
Nu proberen we samen om Heesterakker ook hartveilig te houden. Je bent er niet als een wijk hartveilig is. Dat is slechts het begin.
Hartveilig zijn, een 6-minutenzone, houdt ook niet op bij de wijkgrens. Eigenlijk zou heel Eindhoven een hartveilig gebied, een 6-minutenzone moeten zijn.
Graag wil ik daar over meedenken en aan bijdragen."


Eindhoven Hartveilig helpt wijken
bij het opzetten van 6-minutenzones