Doneren

Stichting Eindhoven Hartveilig krijgt subsidie van de gemeente Eindhoven voor enkele activiteiten die ze organiseert. Voor de aanschaf, het onderhoud en de vervanging van AED’s en kasten is geen geld beschikbaar vanuit het gemeentebudget.

Ook voor de kosten van de huur van locaties voor reanimatiecursussen is niet in elke wijk geld beschikbaar.

Voor budget hiervoor is Eindhoven Hartveilig afhankelijk van donateurs en sponsoren.

De stichting heeft een ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Elke gift, hoe klein of groot ook, is welkom!

 

Bij sponsoring met bedragen hoger dan € 250,- kan in overleg met ons bekeken worden hoe we jouw sponsoring bekend kunnen maken en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Stuur in dat geval even een mailtje naar: info@eindhovenhartveilig.nl

Natuurlijk kun je aangeven voor welk doel het geld beschikbaar gesteld wordt.

 

Er zijn meerdere opties om te doneren: 

  • Je kunt je bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL27 RABO 0341 2302 43 t.n.v. Stichting Eindhoven Hartveilig.
  • Je kunt de QR-code scannen om te betalen voor donatie. Gebruik hiervoor de camera op je telefoon.