AED

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand. Met een AED kan een elektrische schok worden toegediend met als doel het hart weer regelmatig te laten kloppen.
De AED leidt je op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van je overnemen.

Je herkent een AED aan het volgende beeldmerk:

Hoe werkt een AED
Een AED is makkelijk te bedienen. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. Je plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. Hoe dit moet staat altijd met duidelijke afbeeldingen op de verpakking van de elektroden. De AED registreert of er hartactiviteit bij het slachtoffer aanwezig is en of er een schok moet komen. Afhankelijk van of de AED automatisch of half automatisch is, zal de schok automatisch of door het indrukken van een knop gegeven moeten worden (halfautomatisch). Daarna zal de AED meestal opdragen om door te gaan met reanimeren.

De Zoll AED plus met reanimatieondersteuning en speciale elektroden wordt door een aantal hartveilige wijken in Eindhoven gebruikt

Waarom is een AED binnen een 6-minutenzone noodzakelijk?
Door vroegtijdig (binnen zes minuten) het hart te defibrilleren vergroot je de kans op overleven met 70%. Iedere minuut dat er gewacht wordt met defibrillatie neemt de overlevingskans met 10% af en wordt het hart minder gevoelig voor het defibrilleren. De ambulance komt meestal niet binnen 6 minuten ter plaatse dus is het van levensbelang dat een automatische defibrillator in de buurt is. 

Waarop letten bij keuze AED?

  • Informeer bij andere initiatieven die al ervaring hebben met het trainen, inzetten en onderhouden van hun AED's. 
  • Ga na hoe lang de AED al op de markt is, wellicht zal een AED die al meer dan 10 jaar geproduceerd wordt aantrekkelijk geprijsd zijn maar binnenkort opgevolgd worden door een verbeterd type en zal de manier van communiceren en updaten van de AED steeds moeilijker gaan.  
  • Het is sterk aan te bevelen is om een AED te kiezen die zelftesten uitvoert op de kwaliteit/aanwezigheid van elektroden, kwaliteit condensator en kwaliteit accu. In geval van problemen wordt er een akoestisch en optisch signaal afgegeven.
  • Kies een AED met een detectiedrempel van maximaal 100 microvolt. Dit is de richtlijn van de NRR en is om ook fijnmazig ventrikelfibrilleren direct te defibrilleren.
  • Kies een AED waar ook AED-trainers van te koop zijn. In geval dat je de reanimatie- en AED-bedienersopleidingen uitbesteedt aan een opleidingsinstituut, overtuig jezelf van het feit dat het over dezelfde of een soortgelijk trainingstoestel beschikt. Onze ervaring is dat dit door hulpverleners in de praktijk als een grote meerwaarde wordt ervaren.
  • Indien de AED buiten geplaatst wordt, schaf dan een AED met hoge IP waarde (min. 55) voor stof- en/of waterdichtheid aan.
  • Een AED met reanimatieondersteuning geeft realtime feedback en kan een onzekere burgerhulpverlener helpen kwalitatief beter te reanimeren. Het kan er echter ook voor zorgen dat mensen onzeker worden.


Een degelijke AED is waterdicht en schokbestendig, de persoonlijke beschermingsmiddelen en schaar dienen er verplicht bij te zitten

Wat zit er bij een AED?
- Elektroden die al zijn aangesloten op de AED.
- Safeset met handschoenen, beademingsmasker, scheermesje (borsthaar), handdoekje (vocht) en schaar (kleding).
Hesje HartslagNu voor herkenbaarheid voor hulpdiensten.

Op de (hoes van) AED vind je altijd het adres van de AED-kast zodat na een inzet duidelijk is waar de AED naar teruggebracht moet worden. Via het telefoonnummer van de eigenaar/beheerder of HartslagNu kun je de inzet bij de eigenaar/ beheerder melden. 

Aanmelden van AED's bij HartslagNu

Om AED's aan te melden bij HartslagNu zal je hier eerst een account moeten aanmaken. Zorg ervoor dat je als wijk ZELF alle AED's die beschikbaar zijn in je wijk aanmeld bij HartslagNu. Wanneer je dit overlaat aan de eigenaar heb je als initiatiefnemer geen inzicht of de AED daadwerkelijk is aangemeld. Ook zal je nooit een bericht krijgen wanneer deze wordt ingezet bij een oproep en kun je nooit actie ondernemen denk bijvoorbeeld aan nazorg of uitlezen van de AED. Ook de staat van onderhoud zal niet bij jullie bekend zijn en als de AED niet 24/7 beschikbaar is hoop je maar dat de tijden dat hij is aangemeld, ook tijdens bedrijfsvakanties e.d., goed worden ingevuld. 
Bied eigenaren van AED's in je wijk aan om AED's die niet van jullie zijn zelf aan te melden bij HartslagNu. Doe dit met een e-mailadres wat niet van iemand privé is maar wat je speciaal voor dit doel hebt aangemaakt en makkelijk kan overdragen of kan delen met meerdere beheerders. 
EHV kan je hierbij ondersteunen en heeft standaard overeenkomsten die je kunt gebruiken wanneer je een AED van de eigenaar, instelling of bedrijf mag aanmelden.    

Beheer AED's
Of je zelf de AED's gaat beheren of dit wilt uitbesteden is afhankelijk van het budget je daar voor over hebt. Onderhoudscontracten zijn vaak duur waardoor, bij een groot aantal AED's in je wijk, de kosten behoorlijk op kunnen lopen. Omdat de AED's onderhoudsvrij zijn, zelftests doen en het vervangen van de elektroden en/of batterijen de enige handeling is, raden wij aan goed te kijken of je dat wel wilt uitbesteden. Daarnaast zijn sommige onderhoudscontracten zo dat ze alleen accu's (batterijen) en pads (elektroden) opsturen zodra de data verlopen zijn. Zodra deze data bijna verlopen, wordt dat ook aangegeven door HartslagNu. Daarbij komt dat bij een onderhoudscontact de AED toch gecontroleerd worden om een storing op te merken. Jaarlijkse controle hierop is veel te weinig. Tevens vergroot het eigen beheer de betrokkenheid bij je 6-minutenzone. Onder downloads is te vinden wat er voor het onderhoud van een AED moet gebeuren. Dit is dus vrij eenvoudig zelf te doen.

De nieuwe regeneratie AED's is ook steeds meer connected via Wifi of 3G. Het beheren van de AED's wordt hierdoor voor de eigenaar/ beheerder steeds eenvoudiger. 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij veelgestelde vragen