Hartveilig

Hartveilige wijk
Bij een hartveilige wijk of gemeente gaan bewoners zelf aan de slag. Ze organiseren reanimatie- en herhalingscursussen in de wijk, informeren buurtgenoten, zorgen voor AED's en AED-kasten en onderhouden die na een inzet. Ze informeren over het functioneren van een 6-minutenzone.

Wat betekent ‘hartveilig’?
Een hartveilige zone is een wijk of stad die in zijn geheel als een 6-minutenzone gezien mag worden. Hij bestaat uit een aaneenschakeling van 6-minutenzones (gebouwen, straten of buurten) en is meestal wijk-overschrijdend. Een wijk kan nooit in een keer hartveilig zijn en doet dat meestal in verschillende fases. Hierbij worden er mensen opgeleid die zich aanmelden bij HartslagNu en worden er AED's en AED-kasten aangeschaft.

Wat is een 6-minutenzone?
Een 6-minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat burgerhulpverleners binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een circulatiestilstand (hartstilstand):
112 bellen -> starten met reanimeren -> AED inzetten.

Hiermee wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot. Hulpdiensten kunnen vaak door het drukke stadsverkeer niet binnen 6 minuten aanwezig zijn. Na 6 minuten treed er, als er niet gereanimeerd wordt, onherstelbare hersenschade op en is het hart minder gevoelig voor een stroomstoot. Daarom is snel inzetten van reanimatie en een AED is erg belangrijk!

Wat is er nodig voor een 6-minutenzone?
Voor een goed werkende 6-minutenzone zijn nodig:
-        Voldoende burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij HartslagNu.
-        Voldoende AED's verdeeld over het gebied (ong. 4 per km2) die 24/7 beschikbaar zijn en aangemeld zijn bij HartslagNu.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij veelgestelde vragen