Privacyverklaring

Het bestuur van de Stichting Eindhoven Hartveilig, gevestigd aan Lokert 15, 5632 PK in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Eindhoven Hartveilig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres

Daarnaast worden soms ook de volgende gegevens door ons verwerkt:

Van personen die zich aangemeld hebben voor het volgen van een cursus via Stichting Eindhoven Hartveilig:

  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • geboortedatum

Van contactpersonen van wijkinitiatieven, instructeurs, ketenpartners en partnerorganisaties:

  • adresgegevens
  • telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Eindhoven Hartveilig. Deze worden hieronder toegelicht.

Versturen van nieuwsbrieven

Stichting Eindhoven Hartveilig stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden verstuurd om je op de hoogte te stellen van nieuwe informatie betreft burgerhulpverlening en evenementen welke wij organiseren zoals cursussen en informatieavonden. Deze e-mail nieuwsbrieven versturen wij met MailChimp. Je voor- en achternaam en e-mailadres worden hiervoor geregistreerd bij MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Wanneer je je uitschrijft, zul je onze nieuwsbrief dan niet meer ontvangen. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Burgerhulpverleners en AED-beheerders

Deze gegevens worden verzameld en beheerd door HartslagNu. Deze laatste organisatie is verantwoordelijk voor de beveiliging en de nakoming van de wettelijke privacyregels met betrekking tot deze verzamelingen. Wij hebben toegang tot deze gegevens op basis van een privacyverklaring die wij getekend hebben. Wij gebruiken deze data om het netwerk van burgerhulpverleners en AED’s in het postcodegebied van de gemeente Eindhoven te beheren en te onderhouden, om burgerhulpverleners en AED-beheerders in het postcodegebied van de gemeente Eindhoven op de hoogte te stellen van relevante informatie en om burgerhulpverleners en AED-beheerders te waarschuwen bij het (dreigen te) verlopen van de geldigheidsdata zoals die in het oproepsysteem worden geadministreerd (bijvoorbeeld certificeringsdatum burgerhulpverleners, verlopen van de geldigheidsdatum van electroden en accu’s van AED’s). Verder kunnen wij deze data gebruiken om naspeuringen te verrichten na inzet van burgerhulpverleners of AED’s (bijvoorbeeld ten behoeve van de nazorg, opsporing van verloren AED’s, in contact brengen van burgerhulpverleners met slachtoffer, andere burgerhulpverleners of hulpdiensten en vice versa). Wij geven de gegevens van burgerhulpverleners niet door aan derden, voor geen enkel doel, zonder hun expliciete voorafgaande toestemming, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Stichting Eindhoven Hartveilig via de website. In dit contactformulier wordt echter alleen gevraagd om gegevens zoals je naam en e-mailadres. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het beantwoorden van je vraag.

Inschrijven voor activiteiten

Via de website van Stichting Eindhoven Hartveilig kun je je  via een formulier inschrijven voor activiteiten die we organiseren zoals informatieavonden. Stichting Eindhoven Hartveilig gebruikt Google Forms en Google Sheets om de gegevens van deze formulieren te verzamelen en te verwerken ten behoeve van de administratie en uitvoering van onze activiteiten.
Deze gegevens worden overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Je e-mailadres zal eventueel worden gebruikt voor het versturen van een bevestiging of herinnering van je inschrijving. Met behulp van je e-mailadres of telefoonnummer zullen we je eventueel benaderen als het evenement wordt gewijzigd of geannuleerd.

Inschrijven voor cursussen

Als reanimatiepartner van de Hartstichting organiseren we reanimatiecursussen.
Aanmelding kan geschieden via de website van de Hartstichting waar we de door de cursist zelf ingevoerde gegevens kunnen ophalen en verder verwerken. We gebruiken deze data om de cursussen te organiseren, cursusbetalingen te administreren en om bij te houden aan wie we diploma’s uitgeven, alsmede de geldigheidsduur daarvan. We gebruiken deze data ook om een cursist tijdig te wijzen op het verlopen van zijn diploma of om hem/haar te herinneren aan het advies om een jaarlijkse herhalingscursus te volgen.

Contactpersonen wijkinitiatieven

De contactgegevens van contactpersonen van wijkinitiatieven kunnen worden gepubliceerd op onze website. Dit gebeurt alleen na expliciete toestemming van deze contactpersoon.

Instructeurs

De gegevens van de instructeurs worden gebruikt om cursussen in te plannen. Ook worden de e-mailadressen gebruikt om instructeurs te informeren over activiteiten.

Nazorg

Stichting Eindhoven Hartveilig kan je eventueel via email uitnodigen voor het bijwonen van een nabespreking na een inzet waarbij je betrokken bent geweest.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Eindhoven Hartveilig neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Eindhoven Hartveilig) tussen zit.

 

Ontvangers

De gegevens die Stichting Eindhoven Hartveilig ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Hosting2Go

De e-mail en website van Stichting Eindhoven Hartveilig worden gehost bij Hosting2Go. Als jij contact opneemt via de formulieren op de website of via mail, worden die gegevens opgeslagen op de servers van Hosting2Go.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Eindhoven Hartveilig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Op het moment dat je contact opneemt met Stichting Eindhoven Hartveilig via mail of via een contactformulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam en e-mailadres, opgeslagen. Deze gegevens worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Eindhoven Hartveilig verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Eindhoven Hartveilig gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De analytische cookies worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Eindhoven Hartveilig gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Stichting Eindhoven Hartveilig maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Stichting Eindhoven Hartveilig te kunnen verstrekken.
Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen in Google Analytics. Deze data wordt niet gedeeld met derden, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Bekijk de privacy policy van Google Analytics hier. Stichting Eindhoven Hartveilig heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Eindhoven Hartveilig verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Eindhoven Hartveilig zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Stichting Eindhoven Hartveilig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Eindhoven Hartveilig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Stichting Eindhoven Hartveilig of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 
De gebruikte software voor onze website wordt regelmatig van nieuwe beveiligingsupdates voorzien. Wanneer beveiligingsupdates beschikbaar zijn, dan wordt de beheerder hiervan direct op de hoogte gesteld. Deze beveiligingsupdates worden vervolgens binnen 24 uur door de beheerder geïnstalleerd. 
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Stichting Eindhoven Hartveilig privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Contactgegevens

website: www.eindhovenhartveilig.nl
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lokert 15
5632 PK Eindhoven 
Telefoon 06-18 22 71 46