Reanimatieopleidingen
Reanimatie en AED-bedieningscursus

Reanimeren en het gebruik van de AED is eenvoudig te leren. Door het volgen van een reanimatie- en AED-bedieningscursus leer je in 1 of 2 avonden van in  totaal 4 uur een hartstilstand te herkennen, borstcompressies toe te passen en mond-op-mond beademing te geven. Ook leer je de Automatische Externe Defibrillator (AED) te bedienen. De cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. Hier vind je ook het cursusboekje.

Wanneer je een reanimatiecursus met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een erkend certificaat. Dit certificaat is 2 jaar geldig maar je moet wel ieder jaar een herhalingscursus volgen. Je wordt na afloop gevraagd om je aan te melden bij HartslagNu als burgerhulpverlener. Dit is van groot belang want pas als je aangemeld bent bij HartslagNu maak je deel uit van de 6-minutenzone en word je door de meldkamer van 112 opgeroepen bij een reanimatie (en krijg je dus de pincode van de AED-kast). Meld je dus altijd aan bij HartslagNu!

Kosten en vergoeding

De kosten voor de opleidingscursus bedragen tussen de € 25 - 35.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een reanimatiecursus vanuit de aanvullende verzekering. Het valt dan onder cursussen of preventie. Kijk hier of uw verzekeraar dit ook vergoed.

 

 

Herhalingscursus

Reanimeren is gelukkig geen dagelijkse bezigheid. Daarom raden we vrijwilligers aan minimaal één keer per jaar een herhalingscursus te volgen. De kosten en de inhoud van een herhalingscursus zijn bij de wijken verschillend.

Oefenavonden

In sommige wijken worden naast de reanimatie- en herhalingscursussen ook oefenavonden georganiseerd. Tijdens deze momenten worden alleen het reanimeren, beademen en het bedienen van een AED geoefend. Naast de reanimatie- of herhalingscursus oefen je dan nog 3 keer per jaar ongeveer twintig minuten.

 

6-minuten trainingen

In sommige wijken worden 6-minuten trainingen georganiseerd. EHV zou graag zien dat alle reanimatieopleiders hier aandacht aan besteden. Tijdens zo'n avond oefen je een realistische oproep van HartslagNu met alles wat er gebeurt tijdens een echte reanimatie. Het slachtoffer ligt of zit op een onverwachte plaats. Er zijn omstanders of familie in paniek en je gaat ook echt een AED ophalen uit een AED kast (met code). Bij het slachtoffer aangekomen leer je samenwerken, taken verdelen en elkaar af te wisselen. Hoe knip je de kleding open, waarom gebruik je een beademingsmasker en wat doe je als je een niet-reanimatiepenning aantreft?

Bij Groningen Hartveilig hebben ze deze training door de NRR laten erkennen en hebben ze hier al heel veel ervaring mee. Zij zien het als een van de belangrijkste onderdelen van de training.
 

 


Hieronder vind je een aantal aanbieders van reanimatie/AED-bedieningscursussen waar wij goede ervaringen mee hebben. 

Opleider website
Reanimatieonderwijs Zuid-Oost Brabant www.reanimatieonderwijszob.nl
IRP training  irptraining.nl
Facts opleidingen www.facts-opleidingen.nl
Eindhoven EHBO eindhoven-ehbo.nl
EHBO Woensel Noord ehbo-woenselnoord.nl
Safety First Brandbeveiliging safety1.nl
Kusje erop EHBO kusjeeropehbo.nl

Meer informatie over het reanimatiepartnerschap van de Hartstichting kunt u hier vinden.

 

Sommige wijken organiseren zelf hun cursussen. Bij onvoldoende aanmeldingen uit de eigen wijk is er nog plaats voor mensen uit andere wijken. Neem contact op met de contactpersoon uit de betreffende wijk voor meer informatie. Onder 'Wijken' vind je de gegevens over de contactpersonen in de wijken.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij veelgestelde vragen