Nieuws

               

In Brabant en een deel van Gelderland is het systeem Hart4ALL actief. Burgerhulpverleners kunnen met dit systeem in contact komen met elkaar, de patiënt of nabestaanden. Bij een reanimatie krijgt de patiënt een bandje om de pols of de enkel. De burgerhulpverlener(s) en eventueel de familieleden van de patiënt krijgen er ook een. Met de code op het bandje kunnen de burgerhulpverlener(s) en de patiënt of familie zich aanmelden bij Hart4ALL. Als zij aangeven dat ze contact willen, maakt Hart4ALL een match. 

GGD Brabant-Zuidoost heeft meegedaan met een pilot project maar is hiermee helaas gestopt.

Wij betreuren dit zeer omdat het bestaan van Hart4ALL ondertussen bij veel in Eindhoven opgeleide vrijwilligers bekend is doordat er aandacht aan wordt besteed tijdens de trainingen. Daarnaast is het bij de nazorg een mooie aanvulling omdat voor sommige burgerhulpverleners een reanimatie een traumatische ervaring kan zijn en dit meehelpt het een plaats te geven. Nu is het niet meer mogelijk om op deze manier na een reanimatie in contact te komen met elkaar en eventueel (familie van) het slachtoffer. Wil je als burgerhulpverleners toch na een inzet op zijn minst in contact komen met elkaar, maak dan gebruik van de 'meld je inzet' mogelijkheid op onze website. Wij proberen je dan samen met de wijk waar het plaats vond in contact te brengen met de betrokken burgerhulpverleners voor een evaluatie.