Nieuws

Op verzoek van enkele wijken hebben we op woensdag 8 maart een informatieavond in Wijkcentrum Unitas aan de Vlokhovenseweg 49 in Eindhoven georganiseerd.
De avond was voor wijkteams en andere geïnteresseerden.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

  • Aantal en verdeling burgerhulpverleners en AED’s
  • Oproepen van de AED’s in 2022
  • Ontwikkelingen HartslagNu
  • Hoe worden de kosten voor het onderhoud van AED’s betaald
  • Wat is nodig in de wijken om een 6-minutenzone te behouden of te krijgen
  • Ervaringsverhalen wijkinitiatieven
  • Mogelijkheid tot discussie