Sponsoring

Stichting Eindhoven Hartveilig krijgt jaarlijks een subsidie van de gemeente voor het uitvoeren van hun activiteiten. Voor de aanschaf en onderhoud van AED’s is de stichting afhankelijk van donateurs en sponsoren. Ook voor het organiseren van jaarlijks gratis reanimatiecursussen is de stichting afhankelijk van sponsoren.

De stichting heeft een ANBI-status (vanaf 6-11-2019) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Elke gift, hoe klein of groot ook, is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL27 RABO 0341 2302 43 t.n.v. Stichting Eindhoven Hartveilig.

Je kunt EHV op 2 manieren steunen:

 • Financieel
 • Facilitair

 

Financieel

Natuurlijk kan Stichting Eindhoven Hartveilig financiële ondersteuning gebruiken.

De bijdrages zullen ingezet worden voor de volgende doeleinden:

 • Reanimatiepoppen
 • AED-trainers
 • Beamer
 • Oefenkasten
 • Etc.

 Een belangrijke post waar geld voor nodig is, is het onderhoud van de AED’s die 24/7 beschikbaar zijn. Stichting Eindhoven Hartveilig is van mening dat de vervangingskosten van de pads (elektroden) en accu’s (batterijen) na de verloopdatum vergoed zouden moeten worden door de maatschappij. Wijkteams zijn erg veel tijd en moeite kwijt om hier geld voor in te zamelen. In het ergste geval worden AED’s afgemeld bij HartslagNu omdat ze de kosten voor het onderhoud niet kunnen betalen.

Daarnaast wil Eindhoven Hartveilig een AED-steunfonds oprichten voor alle mensen die een 24/7 bij HartslagNu aangemelde AED in Eindhoven in bezit hebben. AED-eigenaars/beheerders die hun AED (die 24/7 is aangemeld bij HartslagNu) en AED-kast willen verzekeren betalen maximaal € 20,00 per jaar aan dit steunfonds. Er hoeft alleen betaald te worden op het moment dat er vergoedingen vanuit Eindhoven Hartveilig gedaan zijn. Is er in dat jaar geen schade geclaimd dan hoeft er het jaar erna niet betaald te worden. Er hoeft namelijk geen winst gemaakt te worden maar de stichting wil ervoor zorgen dat er gezamenlijk voor een diefstal of vernieling betaald wordt. Dit is dus een alternatief voor het verzekeren waarbij jaarlijks het geld door een verzekeraar wordt geïnd. Voor het oprichten van dit fonds is een startkapitaal van € 7000,- nodig om alles juridisch goed geregeld te hebben.

De giften worden besteed aan zaken die het primaire doel hebben de reanimatieketen in Eindhoven te versterken.

Het bestuur bepaalt en accordeert de uitgaven tijdens overleggen. Dit conform de statuten. De besluitvorming vindt plaats op basis van consensus. Sinds 6 november 2019 heeft Eindhoven Hartveilig een ANBI-status verkregen en zijn eventuele giften aftrekbaar via de belasting.

 

Facilitair

Denk hierbij aan onder andere:

 • het geven van gratis juridische ondersteuning
 • het incidenteel ontwerpen van flyers, etc.
 • het gratis beschikbaar stellen van reanimatietraining- en vergaderruimtes
 • het 24/7 beschikbaar stellen van jouw AED en AED-kast voor burgerhulpverlening
 • het gratis ophangen van AED-kasten
 • het rondbrengen van folders
 • het meedenken over of organiseren van de activiteiten.

Heb je nog vragen of suggesties over de mogelijkheden tot sponsoring, neem dan vrijblijvend contact op met Eindhoven Hartveilig.

Hiermee geef je dit maatschappelijk betrokken project een positieve impuls.

 

Bij voorbaat hartelijk dank!