Onze samenwerkingspartners

HartslagNu

Sinds augustus 2019 zijn we partner van HartslagNu. Helaas hebben we nog geen inzicht in de gegevens van HartslagNu zoals de postcodes van aangemelde burgerhulpverleners en gegevens van AED's. Gelukkig zijn de laatste gegevens wel uit de app te halen maar contactgegevens van de eigenaren/beheerders zou prettig zijn. Om dit te krijgen moeten we een contract tekenen in verband met de AVG waaraan in onze ogen nogal wat haken en ogen zitten. Om dit contract eens goed met ons door te nemen zijn we op zoek naar een jurist die dit kosteloos met ons wil doen.

Reanimatiepartner van de Hartstichting

Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligers die reanimatiecursussen organiseren en aanbieden. Ze zetten professionele instructeurs in, maar houden de kosten verder zo laag mogelijk.

Bied jij als vrijwilliger (zonder winstoogmerk) reanimatiecursussen aan? Meld je dan aan bij Eindhoven Hartveilig. Wij kunnen je dan gebruik laten maken van gratis lesboekjes en andere materialen die we krijgen via de Hartstichting. We kunnen jouw cursusaanbod op onze website (via de Hartstichting) plaatsen. Ook zijn er handige tools voor administratie en het sturen van automatische e-mails aan cursisten beschikbaar.

Gemeente Eindhoven

Omdat het hartveilig maken van de stad Eindoven een burgerinitiatief is dat in de hele stad fungeert, is de gemeente een van onze samenwerkingspartners. Zij steunen ons financieel waardoor voorlichtingsavonden mogelijk worden. Daarnaast komen wij via de diverse ambtenaren in contact met vrijwilligersorganisaties die hun wijk hartveilig willen maken. Ook leggen we diverse vragen bij ze neer als we hulp nodig hebben.

GGD/meldkamer

We hebben contact met de GGD en meldkamer om dingen die van belang zijn ter versterking van de reanimatieketen af te stemmen. Onlangs hebben we overleg gehad waarbij de belangrijkste conclusie was dat de professionele hulpverlening blij is met de inzet van burgerhulpverleners bij een reanimatie. Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest met burgerhulpverleners. Wat wel een belangrijk punt is, is dat burgerhulpverleners bij binnenkomst goed duidelijk maken dat ze burgerhulpverlener zijn. Zeker als de professionele hulpverlening er nog niet is, is dit voor de meldkamer belangrijk om te weten. Ook de herkenbaarheid van de burgerhulpverleners is belangrijk. Trek daarom een HartslagNu of desnoods een geel hesje aan bij een reanimatie!

Reanimatieopleiders

We gaan binnenkort in overleg met reanimatieopleiders over het opzetten van 6-minutentrainingen. Ook zijn we bezig er voor te zorgen dat het duidelijk is waar en wanneer er in Eindhoven reanimatiecursussen en herhalingscursussen gegeven worden.

Leveranciers

Met diverse leveranciers hebben we prijsafspraken gemaakt voor de aanschaf van AED's, AED-kasten, pads (elektroden) en accu's (batterijen). Ben je op zoek naar een van deze producten voor een gunstige prijs, neem dan contact met ons op.

Doneren

Natuurlijk zijn donaties altijd welkom!!!
Hier kunt u meer over donaties lezen.

Wijkteams

Tenslotte hebben we contact met de wijkteams. Zij zijn het die hun wijk hartveilig maken en houden. Voor hen organiseren we informatieavonden en delen we middelen uit om het onderhouden van de 6-minutenzone makkelijker te maken. We ondersteunen bij informatieavonden en promotieacties in de wijken en geven advies op maat. Ook krijgen we van de wijkteams ondersteuning. Zo heeft bijvoorbeeld het wijkteam een goede prijsafspraak gemaakt voor een AED waar we gebruik van maken en heeft het wijkteam van Eikenburg de Roosten een mooie flyer gemaakt die we met andere teams delen.