Sponsoren

Natuurlijk zijn sponsoren altijd welkom!

Je kunt EHV op 2 manieren steunen:

  • Financieel
  • Facilitair

 

Financieel

Door bedrijven en verzekeringsmaatschappijen in de regio telefonisch of schriftelijk te benaderen hopen we giften te krijgen. Ook door gebruikmaking van ons netwerk en omdat mensen ons een warm hart toedragen hopen we dat we bijdrages krijgen om de onderstaande punten te verwezenlijken.

We hopen op bijdrages voor de aanschaf van AED's en AED-kasten voor armere wijken in Eindhoven zijn natuurlijk welkom!

Daarnaast zouden we bijdrages willen ontvangen voor aanschaf van middelen zodat er gratis of tegen minimale kosten in de wijken reanimatiecursussen gegeven kunnen worden:

  • Reanimatiepoppen
  • AED-trainers
  • Beamer
  • Oefenkasten
  • Etc.

Een belangrijke post waar we geld voor nodig hebben is het onderhoud van de AED's die 24/7 beschikbaar zijn. We zijn van mening dat de vervangingskosten van de pads (elektroden) en accu's (batterijen) na de verloopdatum hiervan vergoed zouden moeten worden door de maatschappij. Wijkteams zijn erg veel tijd en moeite kwijt om hier geld voor in te zamelen. In het ergste geval worden AED's afgemeld bij HartslagNu omdat ze de kosten voor het onderhoud niet kunnen betalen.

We willen een sociaal AED-steunfonds oprichten voor alle mensen die een 24/7 bij HartslagNu aangemelde AED in Eindhoven in bezit hebben. AED-eigenaars/beheerders die hun AED (die 24/7 is aangemeld bij HartslagNu) en AED-kast willen verzekeren betalen maximaal € 20,00 per jaar aan dit steunfonds. Er hoeft alleen betaald te worden op het moment dat er vergoedingen vanuit ons gedaan zijn. Is er in dat jaar geen schade geclaimd dan hoeft er het jaar erna niet betaald te worden. We hoeven namelijk geen winst te maken maar willen ervoor zorgen dat er gezamenlijk voor een diefstal of vernieling betaald wordt. Dit is dus een alternatief voor het verzekeren (wat heel moeilijk kan) waarbij jaarlijks het geld door een verzekeraar wordt geïnd. Om dit verder te bekostigen zoeken we sponsoren voor 3 AED's en AED-kasten.

Samenvattend: We besteden de inkomsten die we van sponsoren krijgen aan de volgende middelen: materialen om gratis reanimatiecursussen mogelijk te maken, aanschaf en onderhoud van AED's en AED-kasten, verzekeringssysteem voor AED's en overige zaken die het primaire doel hebben de reanimatieketen in Eindhoven te versterken.

Het bestuur bepaalt en accordeert de uitgaven tijdens overleggen. Dit conform de statuten. De besluitvorming vindt plaats op basis van consensus. 

Sinds 6 november 2019 hebben we een ANBI-status verkregen en zijn eventuele giften aftrekbaar via de belasting.

 

Facilitair

Denk bij facilitair aan het gratis beschikbaar stellen van reanimatietraining- en vergaderruimtes, het beschikbaar stellen van jouw AED en AED-kast voor burgerhulpverlening, oefenmateriaal, gratis ophangen van AED-kasten, rondbrengen van folders etc. Of natuurlijk het meedenken over of organiseren van onze activiteiten.

 

Heb je nog vragen over de mogelijkheden tot sponsoring, neem dan vrijblijvend contact op met Eindhoven Hartveilig.

Hiermee geef je dit maatschappelijk betrokken project een positieve impuls.

Bij voorbaat hartelijk dank!