Wijkteams

Eindhoven Hartveilig ondersteunt wijken bij het opzetten van een 6-minutenzone in een wijk of buurt. Hiervoor hebben wij o.a. een plan van aanpak opgesteld.

Naast het werven en opleiden van burgerhulpverleners is het onderhoud van de AED’s een belangrijk aandachtspunt.